POPIS KURZŮ

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou průpravu malých dětí od 3 let do
4 let včetně bez doprovodu rodičů. Formou her a nenáročných tanečních kroků se děti naučí,jak správně držet tělo
a rozvinout své pohybové schopnosti.

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou a atletickou průpravu malých dětí od 5 let do 7 let. Formou her
a nenáročných sestav se děti naučí,jak správně držet tělo a rozvinout své pohybové schopnosti.

Kurz je určen pro všechny děti, které mají rády aerobik ve všech jeho formách.

Kurz navazuje na dovednosti a zkušenosti, které děti získaly na kurzu pohybové průpravy nebo právě začínají s aerobikem v této věkové kategorii.

JAK VZNIKL SANG Z.S. A AEROBIC & DANCE TEAM SANG

V roce 2006 jsem se podílela na založení spolku SANG spolu s manželem Martinem Duškem. Spojovaly nás především společné zájmy a touha udělat něco pro mladé lidi, holky i kluky, aby se jejich život díky naší nabídce volnočasových aktivit stal pestrejší a kvalitnější.

SANG Made To Move