Odesláním registračního formuláře jako zákonný zástupce registrovaného dítěte do kurzů SANG čestně prohlašujete, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, že dítě nejeví známky jakéhokoli onemocnění a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. V den nástupu na každý přihlášený trénink čestně prohlašujete negativní výsledek testu dítěte (PCR ne straší 7 dní, antigen ne starší 3 dny) na covid-19,  případně, že vaše dítě prodělalo onemocnění covid-19 (v uplynulých 90 dnech) nebo  stvrzujete ukončené očkování a že vaše dítě je schopno účasti na kurzech SANG.

Děkujeme velmi za spolupráci. 


SANG Made To Move