Na kurzu se holky pořádně naučía vyřádí. Rozvoj, pohyblivost, ladnost a obratnost díky všeobecnému obsahu cvičebních forem jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, gymnastická a taneční průprava jsou klíčovou charakeristikou kurzu.


V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Kurz je zaměřen na rytmickou, pohybovou průpravu, orientaci v prostoru a zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, naučíme je správného držení těla. Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění těla a rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků. Z tohoto kurzu získají děti pohybový základ pro další sporty a jejich užší zaměření. 


Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu.


Rozdělení skupin: 

MIX PRO HOLKY   1. skupina  1x týdně pátek  15:00 - 16:00  předškolní děti, školní děti 1. a 2. třída

                                2. skupina 1x týdně pátek  16:00 - 17:00  pro školní děti  3., 4., 5. třída

V případě zájmu o vyzvedávání vašeho dítka z MŠ Ohrobec zadejte tento požadavek, prosím, do registračního formuláře. Po skončení každého tréninku děti nevodíme zpět do MŠ. Každé dítko předáváme rodičům, pokud není domluveno jinak, popřípadě zpět starší děti “vracíme” do družiny ZŠ Ohrobec (týká se žáků ZŠ Ohrobec). Veškeré tyto požadavky prosíme zadat do formuláře. Děkujeme