AKTUALITY

PRÁZDNINY, AKCE

12.12. Vánoční besídka

22.12.2018-6.1.2019 Vánoční prázdniny

start kurzů od 7.1.2019

 

Nábor nových členů.

Registrace.

Kontakty:

Zuzana Dušková, MBA
tel.: 777 331 460
e-mail: zuza@sang.cz

(veškeré dotazy ohledně kurzů, akcí, závodů, pobytů)

spolek S.A.N.G 
Sportovní Akademie Nové Generace

Květnového vítězství 938/79
149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 27051480

Popis kurzů

Proč právě my?

I když jsou kurzy vždy specializované na dané sportovní odvětví, vždy je do kurzů zakomponován všestranně zaměřený pohyb s využitím vlastní síly, dynamiky celého těla, koordinace, flexibility a samotného projevu! To vše za doprovodu hudby. Především práce s vlastním tělem je nejdůležitější pro celkový pohybový rozvoj dítěte. Baletní a gymnastická průprava je základ správného držení těla, vyjadřující v pohybu sílu i eleganci.

Celoročně s dětmi spolupracujeme a připravujeme je na různá exhibiční vystoupení, vystoupení pro rodinné příslušníky každý ukončený půl rok v naší akademii a především ty nejzdatnější děti připravujeme a vysíláme na závody v aerobiku a tanci. A protože se děti natolik sblíží a nebudou chtít být bez sportu ani bez sebe v době hlavních prázdnin :-) ....každoročně pro ně pořádáme letní sportovní soustředění zaměřené na různé druhy sportů, tématických táborových her a mnoho dalšího.

A navíc, děti vedeme k disciplíně, týmovosti a souhře. Zažijí prima atmosféru, poznají nové kamarády :-)


Jaké kurzy nabízíme?

 

I. PŘÍPRAVNÉ A POHYBOVÉ KURZY

 

POHYBOVKA PRO DĚTI 2-4 ROKY (1x týdně)

 

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou průpravu malých dětí od 2 let do 4 let bez doprovodu rodičů. Formou her a nenáročných tanečních kroků se děti naučí,jak správně držet tělo a rozvinout své pohybové schopnosti. Tímto cvičením podporujeme psychomotorický vývoj dítěte. V lekci je zahrnuta hudebně pohybová výchova a procvičování jemné a hrubé motoriky. Děti dále poznávají svět kolem sebe a rozšiřují svou sociální stránku. Cvičení je doprovázeno písničkami a říkadly s využitím pomůcek. 

POHYBOVÁ PRŮPRAVA DĚTÍ 4-6 LET (1x týdně)                                                                                                                                                              

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou a atletickou průpravu malých dětí od 4 let do 6 let. Formou her a nenáročných sestav se děti naučí,jak správně držet tělo a rozvinout své pohybové schopnosti.Tato pohybová průprava zahrnuje prvky dětského aerobiku, gymnastiky, atletiky. Děti mají vystoupení, které se koná v rámci každého ukončeného půlroku v naší akademii.

 

AEROBIK  (1- 2x týdně)

Tento kurz je rozdělen do dvou věkových kategorií a) 7-9 let a dále b) od 10 let.

Kurz je určen pro všechny děti ve věku od 7 let, které mají rády aerobik ve všech jeho formách. Kurz navazuje na dovednosti a zkušenosti, které děti získaly na kurzu pohybové průpravy.

Kurz je zaměřený na rozvoj pohyblivosti a obratnosti díky rozsáhlému obsahu cvičebních forem, jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, balet, gymnastika a celkovou kondiční přípravu. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Děti jsou vedeny ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu a soustředění se, spojené s přípravou na vystoupení , které se koná každý ukončený půlrok v naší akademii. Ty nejzdatnější mohou postoupit do kurzů pro Závodníky a taktéž ty nejšikovnější z děvčat z tohoto kurzu se mohou účastnit soutěží tzn. Aerobik Master Class. Jedná se o soutěž jednotlivců, které cvičí podle lektora. Kurzy aerobiku jim budou skvělou přípravou.

 

ZUMBA&DANCE (1 - 2x týdně)

Tento taneční kurz je speciálně upravená Zumba spojená s tancem pro děti od 7 let. Obsahuje prvky stylů jako je hip hop,reggaeton,pop,salsa, merengue, swing a nejmodernější taneční styly např. z MTV a v neposlední řadě zumbu .Vede děti k základním konceptům jako je koordinace,disciplína,sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti, koordinaci a síle. Navíc se při této lekci děti skvěle zabaví. Děti mají vystoupení, které se koná v rámci každého ukončeného půlroku v naší akademii.

 

KRUHOVÝ TRÉNINK PRO ŠKOLÁKY (1 - 2x týdně)

Vést děti ke sportu a udržet je ve zdravé fyzické i psychické kondici, to jsou kurzy kruhových tréninků, určené pro děti od 8 let. Tyto tréninky jsou především cíleny jako doplňková aktivita k danému sportu, které vaše dítě provozuje (tenis, fotbal, hokej, plavání atd.). Zaměřujeme se na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. S vlastní vahou, míči, bosu, překážkových drah a formou her se děti nejen pobaví, ale zároveň odchází ze cvičení obohaceni o pohybové schopnosti.

 

II. ZÁVODNÍ KURZY

 

 SAZ - Závodníci ve Sportovní aerobiku ve všch jeho formách (3x týdně)

Tento kurz je určen pro nominované děti z přípravných kurzů, pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku ve všech jeho formách a pro děti z kurzu Zumba&Dance, které již závodí nebo byly nominovány na „závodění“.

Závodní kategorie:

  • Sportovní aerobik – singl, duo, trio
  • Sportovní aerobik - team (4 - 6 členné týmy, 5 a více členné týmy)
  • Komerční aerobik – Aerobik Master Class
  • Pohybové sestavy -  show týmy  (6 a více členné týmy) .

Sportovní aerobik - singl, duo, trio, team (4-6 členné týmy) :  důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku,– flexibilita, statická síla, skoky, pády a dále tvorba choreografie závodní sestavy, trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Mistry s Mistry).

Pohybové sestavy – Sportovní týmy (5 a více členné týmy) : důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku a fitness– flexibilita, statická síla, skoky, dále tvorba choreografie závodní sestavy, nekonečné trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme.

Komerční aerobik - Aerobik Master Class : důraz je kladen na techniku a provedení krokových variací  pro komerční aerobik, která je vedena lektorem na přípravných kurzech AEROBIK od 7 let a Pohybové průpravy dětí 4-6 let.

Pohybové sestavy – Show (6 a více členné týmy) : nominované děti z kurzu Zumba&Dance. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme.

 

Podmínkou pro přípravu dětí na závody je pravidelné docházení na vybraný kurz dle věkové kategorie a její největší předepsané  frekvence. Účast na veškerých akcí pro závodníky (soustředění, vystoupení, fyzická příprava, extra tréninky, závody) S dětmi celoročně pracují trenéři akademie, kteří mají rozdělené tréninky tak, aby dětem daly maximum ze svých bohatých zkušeností a vzdělání, získané v oboru a kvalitně je mohly připravovat na závody, které jsou určené i pro začínající závodníky.

 

 


ROZHODLI JSTE SE PRO KONKRÉTNÍ KURZ? 

1)    VYPLŇTE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU DO KURZU NA I.POLOLETÍ  A ODEVZDEJTE NA RECEPCI SQP  (Squashpoint, Květnového vítězství 79, Praha 4, kde sídlíme) nebo ODEŠLETE SCAN PŘIHLÁŠKY NA zuza@sang.cz

2)    ODEŠLETE PLATBU NA ÚČET SANG z.s. DLE INFORMACÍ NA PŘIHLÁŠCE.

3)  nebo jste pouze zájemce  REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES! a rezervujte si pouze místo pro zkušební lekci