AKTUALITY

PRÁZDNINY, AKCE

8.5.2019 kurzy se nekonají

10.5. SAMC závody Ostrava

11.5. Závody Fisaf III.VT Ostrava

17.5. SAMC závody Louny

24.5. SAMC závody Olomouc

26.5. SAMC MČR Praha 

2.6. Závody Fisaf III.VT Mladá Boleslav

9.6. Závody Žij pohybem Praha

26.6. Závěrečné vystoupení kurzů SANG

26.6. Konec kurzů SANG(následně zas od září 2019)

25.8. - 30.8. Letní soustředění SANG

 

Registrace.

Kontakty:

Zuzana Dušková, MBA
tel.: 777 331 460
e-mail: zuza@sang.cz

(veškeré dotazy ohledně kurzů, akcí, závodů, pobytů)

spolek S.A.N.G 
Sportovní Akademie Nové Generace

Květnového vítězství 938/79
149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 27051480

Popis kurzů

Proč právě my?

I když jsou kurzy vždy specializované na dané sportovní odvětví, vždy je do kurzů zakomponován všestranně zaměřený pohyb s využitím vlastní síly, dynamiky celého těla, koordinace, flexibility a samotného projevu! To vše za doprovodu hudby. Především práce s vlastním tělem je nejdůležitější pro celkový pohybový rozvoj dítěte. Baletní a gymnastická průprava je základ správného držení těla, vyjadřující v pohybu sílu i eleganci.

Celoročně s dětmi spolupracujeme a připravujeme je na různá exhibiční vystoupení, vystoupení pro rodinné příslušníky každý ukončený půl rok v naší akademii a především ty nejzdatnější děti připravujeme a vysíláme na závody v aerobiku a tanci. A protože se děti natolik sblíží a nebudou chtít být bez sportu ani bez sebe v době hlavních prázdnin :-) ....každoročně pro ně pořádáme letní sportovní soustředění zaměřené na různé druhy sportů, tématických táborových her a mnoho dalšího.

A navíc, děti vedeme k disciplíně, týmovosti a souhře. Zažijí prima atmosféru, poznají nové kamarády :-)


Jaké kurzy nabízíme?

 

I. PŘÍPRAVNÉ A POHYBOVÉ KURZY

 

POHYBOVKA PRO DĚTI 2-4 ROKY (1x týdně, úterý 15:30 - 16:15)

 

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou průpravu malých dětí od 2 let do 4 let bez doprovodu rodičů. Formou her a nenáročných tanečních kroků se děti naučí,jak správně držet tělo a rozvinout své pohybové schopnosti. Tímto cvičením podporujeme psychomotorický vývoj dítěte. V lekci je zahrnuta hudebně pohybová výchova a procvičování jemné a hrubé motoriky. Děti dále poznávají svět kolem sebe a rozšiřují svou sociální stránku. Cvičení je doprovázeno písničkami a říkadly s využitím pomůcek. 

POHYBOVÁ PRŮPRAVA DĚTÍ 4-6 LET (1x týdně středa 15:30 - 16:30)                                                                                                                                                           

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou a atletickou průpravu malých dětí od 4 let do 6 let. Formou her a nenáročných sestav se děti naučí,jak správně držet tělo a rozvinout své pohybové schopnosti.Tato pohybová průprava zahrnuje prvky dětského aerobiku, gymnastiky, atletiky. Děti mají vystoupení, které se koná v rámci každého ukončeného půlroku v naší akademii.

 

AEROBIK  (1- 2x týdně)

Tento kurz je rozdělen do dvou věkových kategorií a) 7-9 let středa 16:30 - 17:30 a čtvrtek 15:30 - 16:30  dále b) od 10 let pondělí 15:30 - 16:30 a středa 16:30 - 17:30

Kurz je určen pro všechny děti ve věku od 7 let, které mají rády aerobik ve všech jeho formách. Kurz navazuje na dovednosti a zkušenosti, které děti získaly na kurzu pohybové průpravy.

Kurz je zaměřený na rozvoj pohyblivosti a obratnosti díky rozsáhlému obsahu cvičebních forem, jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, balet, gymnastika a celkovou kondiční přípravu. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Děti jsou vedeny ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu a soustředění se, spojené s přípravou na vystoupení , které se koná každý ukončený půlrok v naší akademii. Ty nejzdatnější mohou postoupit do kurzů pro Závodníky a taktéž ty nejšikovnější z děvčat z tohoto kurzu se mohou účastnit soutěží tzn. Aerobik Master Class. Jedná se o soutěž jednotlivců, které cvičí podle lektora. Kurzy aerobiku jim budou skvělou přípravou.

 

ZUMBA&DANCE (1x týdně, úterý 16:30 - 17:30)

Tento taneční kurz je speciálně upravená Zumba spojená s tancem pro děti od 7 let. Obsahuje prvky stylů jako je hip hop,reggaeton,pop,salsa, merengue, swing a nejmodernější taneční styly např. z MTV a v neposlední řadě zumbu .Vede děti k základním konceptům jako je koordinace,disciplína,sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti, koordinaci a síle. Navíc se při této lekci děti skvěle zabaví. Děti mají vystoupení, které se koná v rámci každého ukončeného půlroku v naší akademii.

 

KRUHOVÝ TRÉNINK PRO ŠKOLÁKY (1x týdně, čtvrtek 16:30 - 17:30)

Vést děti ke sportu a udržet je ve zdravé fyzické i psychické kondici, to jsou kurzy kruhových tréninků, určené pro děti od 8 let. Tyto tréninky jsou především cíleny jako doplňková aktivita k danému sportu, které vaše dítě provozuje (tenis, fotbal, hokej, plavání atd.). Zaměřujeme se na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. S vlastní vahou, míči, bosu, překážkových drah a formou her se děti nejen pobaví, ale zároveň odchází ze cvičení obohaceni o pohybové schopnosti.

 

PARKOUR PRO DĚTI OD 7 LET (úterý, 15:30 - 16:30)

Parkour je pohybová disciplína, jejímž základem je dostat se od bodu A do bodu B bezpečně, plynule za použití vlastního těla a to prostřednitvím salt, přemetů, skoků. Parkour se všeobecně zaměřuje na trénink účinných pohybů, rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích uměl pohybovat klidně a sebejistě.

Na tomto kurzu naučíme děti znát své tělo, důvěře k jejich schopnostem a odhadovat jejich možnosti, jelikož děti často nemívají pud sebezáchovy a pouštějí se do zdraví nebezpečných skoků, pohybů, na které ještě nejsou připravené. Na tomto kurzu se vždy začíná od samotných základů k postupnému navyšování obtížností jednotlivých technik a prvků.

Kurz probíhá zábavnou formou tak, aby děti hlavně bavil. Trénink se zaměřuje jak na růst fyzických sil, tak na rozvoj pohybových schopností. Kromě nepřeberného množství parkourových technik děti naučíme  prvky plynule za sebe navazovat a pracovat lépe se svým tělem. Od rozvičky, technik parkouru, samotného nacvičování, volného skákání, přes posilování až po samotný strečink.

Tento kurz je určen technice parkouru - dětem začátečníkům i pokročilým.

 

OUTDOOR PARKOUR PRO POKROČILÉ (úterý, 16:45 - 18:00)

Tento kurz bude zahájen od 1.4. - 29.6.2019 ve venkovních prostorech Bodyarmingu centra SQP, Květnového vítezství 79, Praha 4, každé úterý 16:45 - 18:00.

Outdoorové cvičení na překážkách, prolézačkách, s pomůckami funkčního tréninku a nových, pokročilých  technik parkouru, které děti posunou vpřed. Tento kurz zajistí pro pokročilé si vyzkoušet i v praxi své schopnosti a možnosti a navazuje na zkušenosti získané v kurzu techniky parkouru pro pokročilé i začátečníky.

* V případě nepřízně počasí se trénink uskuteční uvnitř areálu.

 

II. ZÁVODNÍ KURZY

 

 SAZ - Závodníci ve Sportovní aerobiku ve všch jeho formách (3x týdně)

Tento kurz je určen pro nominované děti z přípravných kurzů, pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku ve všech jeho formách a pro děti z kurzu Zumba&Dance, které již závodí nebo byly nominovány na „závodění“.

Závodní kategorie:

  • Sportovní aerobik – singl, duo, trio
  • Sportovní aerobik - team (4 - 6 členné týmy, 5 a více členné týmy)
  • Komerční aerobik – Aerobik Master Class
  • Pohybové sestavy -  show týmy  (6 a více členné týmy) .

Sportovní aerobik - singl, duo, trio, team (4-6 členné týmy) :  důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku,– flexibilita, statická síla, skoky, pády a dále tvorba choreografie závodní sestavy, trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Mistry s Mistry).

Pohybové sestavy – Sportovní týmy (5 a více členné týmy) : důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku a fitness– flexibilita, statická síla, skoky, dále tvorba choreografie závodní sestavy, nekonečné trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme.

Komerční aerobik - Aerobik Master Class : důraz je kladen na techniku a provedení krokových variací  pro komerční aerobik, která je vedena lektorem na přípravných kurzech AEROBIK od 7 let a Pohybové průpravy dětí 4-6 let.

Pohybové sestavy – Show (6 a více členné týmy) : nominované děti z kurzu Zumba&Dance. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme.

 

Podmínkou pro přípravu dětí na závody je pravidelné docházení na vybraný kurz dle věkové kategorie a její největší předepsané  frekvence. Účast na veškerých akcí pro závodníky (soustředění, vystoupení, fyzická příprava, extra tréninky, závody) S dětmi celoročně pracují trenéři akademie, kteří mají rozdělené tréninky tak, aby dětem daly maximum ze svých bohatých zkušeností a vzdělání, získané v oboru a kvalitně je mohly připravovat na závody, které jsou určené i pro začínající závodníky.

 

 


ROZHODLI JSTE SE PRO KONKRÉTNÍ KURZ? 

1)    VYPLŇTE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU DO KURZU NA II.POLOLETÍ  A ODEVZDEJTE NA RECEPCI SQP  (Squashpoint, Květnového vítězství 79, Praha 4, kde sídlíme) nebo ODEŠLETE SCAN PŘIHLÁŠKY NA zuza@sang.cz

2)    ODEŠLETE PLATBU NA ÚČET SANG z.s. DLE INFORMACÍ NA PŘIHLÁŠCE.

3)  nebo jste pouze zájemce  REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES! a rezervujte si pouze místo pro zkušební lekci