AKTUALITY 

 

Kalendář akcí 2018

* je průběžně doplňován, sledujte :-)  

5.2.-11.2. Jarní prázdniny –kurzy PPD, AE 7-9, AE 10+. DAZU se nekonají. SAZ cvičí 6.2. a 8.2. dle rozvrhu.

10.3. - 11.3. nebo 17.3.-18.3. závod Mistry s Mistry Olomouc  (SAZ)

24.3. -  25.3. závod Mistry s Mistry Ćeský Brod (SAZ)

29.3. – 30.3. Velikonoční prázdniny – kurz PPD se nekoná. SAZ 29.3. cvičíme dle rozvrhu.  

2.4. Velikonoční pondělí – kurz AE10+ , SAZ se nekoná.

7.4. - 8.4. závod Mistry s Mistry Ćernošice (SAZ)

21.4. - 22.4. závod Mistry s Mistry Říčany (SAZ)

1.5. – kurz DAZU se nekoná. SAZ sk. 1. 9:30 – 11:00 + 2. sk. 10:30 – 12:00

5.5. - 6.5. závod Mistry s Mistry Ostrava (SAZ)

8.5. – kurz DAZU se nekoná. SAZ sk. 1. 9:30 – 11:00 + 2. sk. 10:30 – 12:00

12.5. - 13.5. závod Mistry s Mistry Pardubice (SAZ)

9.6. závod Mistry s Mistry finále MČR II.VT ČGF Praha (SAZ)

10.6. Celorepublikové finále Žij pohybem

12.6. Záverečné vystoupení všech kurzů. Pozvánka zaslána emailem.

21.6. konec kurzů 

25.8.-31.8. Letní soustředění SANG

10.9. Zahájení kurzů v novém školním roce 2018/2019

Kontakty:

Zuzana Dušková, MBA
tel.: 777 331 460
e-mail: zuza@sang.cz

(veškeré dotazy ohledně kurzů, akcí, závodů, pobytů)

spolek S.A.N.G 
Sportovní Akademie Nové Generace

Květnového vítězství 938/79
149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 27051480

Popis kurzů

AEROBIC & DANCE TEAM SANG


Proč právě my?

I když jsou kurzy vždy specializované na dané sportovní odvětví, vždy je do kurzů zakomponován všestranně zaměřený pohyb s využitím vlastní síly, dynamiky celého těla, koordinace, flexibility a samotného projevu! To vše za doprovodu hudby. Především práce s vlastním tělem je nejdůležitější pro celkový pohybový rozvoj dítěte. Baletní a gymnastická průprava je základ správného držení těla, vyjadřující v pohybu sílu i eleganci.

Celoročně s dětmi spolupracujeme a připravujeme je na různá exhibiční vystoupení, vystoupení pro rodinné příslušníky každý ukončený půl rok v naší akademii a především ty nejzdatnější děti připravujeme a vysíláme na závody v aerobiku a tanci. A protože se děti natolik sblíží a nebudou chtít být bez sportu ani bez sebe v době hlavních prázdnin :-) ....každoročně pro ně pořádáme letní sportovní soustředění zaměřené na různé druhy sportů, tématických táborových her a mnoho dalšího.

A navíc, děti vedeme k disciplíně, týmovosti a souhře. Zažijí prima atmosféru, poznají nové kamarády :-)


Jaké kurzy nabízíme?

 

I. PŘÍPRAVNÉ KURZY

POHYBOVÁ PRŮPRAVA DĚTÍ (1x týdně)                                                                                                                                                              

Kurz je zaměřen na všestrannou tělesnou pohybovou a atletickou průpravu malých dětí od 4 let do 6 let. Formou her a nenáročných sestav se děti naučí,jak správně držet tělo a rozvinout své pohybové schopnosti.Tato pohybová průprava zahrnuje prvky dětského aerobiku, gymnastiky. atletiky. Děti mají vystoupení, které se koná v rámci každého ukončeného půlroku v naší akademii.

 

AEROBIK  (1- 2x týdně)

Tento kurz je rozdělen do dvou věkových kategorií a) 7-9 let a dále b) od 10 let.

Kurz je určen pro všechny děti ve věku od 7 let, které mají rády aerobik ve všech jeho formách. Kurz navazuje na dovednosti a zkušenosti, které děti získaly na kurzu pohybové průpravy.

Kurz je zaměřeny na rozvoj pohyblivosti a obratnosti díky rozsáhlému obsahu cvičebních forem, jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, balet, gymnastika a celkovou kondiční přípravu. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Děti jsou vedeny ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu a soustředění se, spojené s přípravou na vystoupení , které se koná každý ukončený půlrok v naší akademii. Ty nejzdatnější mohou postoupit do kurzů pro Závodníky a taktéž ty nejšikovnější z děvčat z tohoto kurzu se mohou účastnit soutěží tzn. Aerobik Master Class. Jedná se o soutěž jednotlivců, které cvičí podle lektora. Kurzy aerobiku jim budou skvělou přípravou.

 

DANCE&ZUMBA (1x týdně)

Tento taneční kurz je speciálně upravená Zumba spojená s tancem pro děti ve věku od 7 let. Obsahuje prvky stylů jako je hip hop,reggaeton,pop,salsa, merengue, swing a nejmodernější taneční styly např. z MTV a v neposlední řadě zumbu .Vede děti k základním konceptům jako je koordinace,disciplína,sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti, koordinaci a síle. Navíc se při této lekci děti skvěle zabaví. Děti mají vystoupení, které se koná v rámci každého ukončeného půlroku v naší akademii.

 

II. ZÁVODNÍ KURZY

 

 SAZ - Závodníci ve Sportovní aerobiku ve všch jeho formách (3x týdně)

Tento kurz je určen pro nominované děti z přípravných kurzů, pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku ve všech jeho formách a pro děti z kurzu Dance&Zumba, které již závodí nebo byly nominovány na „závodění“.

Závodní kategorie:

  • Sportovní aerobik – singl, duo, trio
  • Sportovní aerobik - team (4 - 6 členné týmy, 5 a více členné týmy)
  • Komerční aerobik – Aerobik Master Class
  • Pohybové sestavy -  show týmy  (6 a více členné týmy) .

Sportovní aerobik - singl, duo, trio, team (4-6 členné týmy) :  důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku,– flexibilita, statická síla, skoky, pády a dále tvorba choreografie závodní sestavy, trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Mistry s Mistry).

Pohybové sestavy – Sportovní týmy (5 a více členné týmy) : důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku a fitness– flexibilita, statická síla, skoky, dále tvorba choreografie závodní sestavy, nekonečné trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Mistry s Mistry).

Komerční aerobik - Aerobik Master Class : důraz je kladen na techniku a provedení krokových variací  pro komerční aerobik, která je vedena lektorem na přípravných kurzech AEROBIK od 7 let a Pohybové průpravy dětí 4-6 let.

Pohybové sestavy – Show (6 a více členné týmy) : nominované děti z kurzu Dance&Zumba. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Mistry s Mistry).

 

Podmínkou pro přípravu dětí na závody je pravidelné docházení na vybraný kurz dle věkové kategorie a její největší předepsané  frekvence. Účast na veškerých akcí pro závodníky (soustředění, vystoupení, fyzická příprava, extra tréninky, závody) S dětmi celoročně pracují trenéři akademie, kteří mají rozdělené tréninky tak, aby dětem daly maximum ze svých bohatých zkušeností a vzdělání, získané v oboru a kvalitně je mohly připravovat na závody, které jsou určené i pro začínající závodníky.

 

III. OTEVŘENÉ LEKCE 

JUMPING PRO DĚTI OD 5 LET *NOVINKA*

Bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity. Období dětského věku a dospívání je nejdůležitější oblastí sportovního života jedince z hlediska budoucí fyzické a psychické kondice.


Dítě si vytváří správné postoje, návyky a názory na pohybovou aktivitu v životě. Jumping® je zábávné cvičení s důrazem na hravost a přirozenost pohybu.
 

Skupinové cvičení na trampolínách, pod vedením profesionálního instruktora zprostředkuje dětem sportovní aktivitu, kterározvine jejich pohybové návyky, obratnost, koordinaci, prostorové myšlení i soutěživost. Aktivní komunikace instruktora s dětmi podpoří komunikaci v kolektivu, smysl pro disciplínu a pocit přirozené autority profesionálního instruktora podpoří zájem o cvičení.
 

Smích, zábava a především rozvoj sportu v dětském věku, jako nedílné součásti života. To je Jumping® KIDS. Vyzkoušejte reakce Vašich dětí a nechte je skákat radostí.

Lekce se konají v centru SQP, kde sídlíme dle jejich aktuálního rozvrhu www.sqp.cz

Nutná rezervace místa na tel.: 728 481 157

 

CVIČENÍ S DĚTMI 1-3 ROKY (DANCE4CHILD)

 

Takzvané Cvičení pro chodící děti s doprovodem (rodiči, babičkou apod.) od 1 roku do 3 let. Tudíž toto cvičení mohou navštívit i mladší děti, které již ťapkají :-)

Tímto cvičením podporujeme psychomotorický vývoj dítěte. V lekci je zahrnuta hu

debně pohybová výchova a procvičování jemné a hrubé motoriky. Děti dále poznávají svět kolem sebe a rozšiřují svou sociální stránku. Cvičení je doprovázeno písničkami a říkadly s využitím pomůcek. 

Hluboké svaly procvičujeme na balančních pomůckách. Na cvičení nechybí opičí dráha a jiné dětské a

trakce.

Lekce se konají v centru SQP, kde sídlíme dle jejich aktuálního rozvrhu www.sqp.cz

Nutná rezervace místa na tel.: 728 481 157

ROZHODLI JSTE SE PRO KONKRÉTNÍ KURZ? 

1)    VYPLŇTE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU DO KURZU NA II.POLOLETÍ  A ODEVZDEJTE NA RECEPCI SQP  (Squashpoint, Květnového vítězství 79, Praha 4, kde sídlíme) nebo ODEŠLETE SCAN PŘIHLÁŠKY NA zuza@sang.cz

2)    ODEŠLETE PLATBU NA ÚČET SANG z.s. DLE INFORMACÍ NA PŘIHLÁŠCE.

3)  nebo jste pouze zájemce  REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES! a rezervujte si pouze místo pro zkušební lekci