AKTUALITY

Poslední volná místa do kurzu PARKOUR!

Nábory do kurzů SANG pro II. pololetí

Provoz kurzů SQP centrum, Praha 4 - II.pololetí

Provoz kurzů OHROBEC - II.pololetí

 

Registrace.

Kontakty:

Zuzana Dušková, MBA
tel.: 777 331 460
e-mail: zuza@sang.cz

(veškeré dotazy ohledně kurzů, akcí, závodů, pobytů)

spolek S.A.N.G 
Sportovní Akademie Nové Generace

Květnového vítězství 938/79
149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 27051480

Cvičení OHROBEC

Pro děti

KRUHOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI

PO 15:00 - 16:30

Vést děti ke sportu a udržet je ve zdravé fyzické i psychické kondici, to jsou kurzy kruhových tréninků, určené pro děti od 6ti let. Tyto tréninky jsou především cíleny jako doplňková aktivita k danému sportu, které vaše dítě provozuje (parkour, fotbal, hokej, plavání, tenis aj.). Zaměřujeme se na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. S vlastní vahou, míči, bosu, překážkových drah a formou her se děti nejen pobaví, ale zároveň odchází ze cvičení obohaceni o pohybové schopnosti.

Kurz je také zaměřen na rytmickou, pohybovou a gymnastivkou průpravu, orientaci v prostoru a zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, naučíme je správného držení těla. Nedílnou součástí gymnastické průpravy je zařazení cviků pro zpevnění těla a rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků.

 

AEROBIK OD 7 LET

PÁ 16:00 - 17:00 

Sportovní aerobik 7+ je určený pro děti prvního stupně školou povinné.
Kurz je zaměřený na rozvoj pohyblivosti a obratnosti díky rozsáhlému obsahu cvičebních forem, jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, balet, gymnastika a celkovou kondiční přípravu. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Děti jsou vedeny ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu a soustředění se, spojené s přípravou na vystoupení , které se koná každý ukončený půlrok v naší akademii.

Ty nejzdatnější mohou postoupit do kurzů pro Závodníky a taktéž ty nejšikovnější z děvčat z tohoto kurzu se mohou účastnit soutěží tzn. Aerobik Master Class. Jedná se o soutěž jednotlivců, které cvičí podle lektora. Kurzy aerobiku jim budou skvělou přípravou.

 

Cena kurzu /přihlášky:

ÚNOR 2019 - ČERVEN 2020 = 1800,- Kč

Přihlášky obdržíte osobně na kurzech s pokyny k platbě. 

Jste nováččci a hlásíte se k nám poprvé, zaregistrujte se a my vám přihlášku zašleme. 

Provoz kurzů, prázdniny pro kurzy ZŠ Ohrobec

 

Pro dospělé

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Pro ženy i muže

ČT 18:00 - 19:00 

NE 18:30 - 19:30 

Intenzivní intervalové cvičení, při kterém se na různých stanovištích procvičí celé tělo.
Jedná se dynamické cvičení na jednotlivých stanovištích s využitím různých cvičebních pomůcek a náčiní.

Lekce je koncipována tak, aby se při pohybu na každém stanovišti komplexně zapojilo co nejvíce svalových skupin. Náročnost cviků je přizpůsobena klientovi, který je pod neustálým dohledem. Je kladen důraz na správnost cvičení, aby každý pohyb byl veden ze středu těla tj. zapojení hlubokého stabilizačního systému, který je velice důležitý v běžném životě.


Při kruhovém tréninku spalujete tuky, redukujete váhu, zpevňujete tělo, posilujete svaly a tvarujete postavu.

Lekce pro dospělé /130Kč / 60 min

 

PILATES WORKOUT

NE 19:30 - 20:30 

Cvičení v pomalém tempu pro zlepšení držení, flexibility a rovnováhy těla. Pilates workout vám uvolní tělo i mysl a budete se cítit vyrovnaně  a spokojeně. 

Cvičení se provádí v pomalém tempu, posilují se a formují komplexně celé svalové skupiny, zlepšuje se držení, flexibilita a rovnováha těla. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo. Soustředí se na svaly jako na základ pro správné držení těla. Je vhodné pro všechny, nezáleží na věku, pohlaví ani na fyzické zdatnosti. .

Cvičení je jednoduché, výsledky viditelné!

Lekce pro dospělé /130Kč / 60 min

 

KDE?  

tělocvična ZŠ Ohrobec, V Dolích 600, Ohrobec 

 

PRÁZDNINY, ANEB KDY SE KURZY A DOSPĚLÉ CVIČENÍ NEKONÁ

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Jarní prázdniny 2.3. - 6.3.2020

Velikonoční prázdniny 9. - 13.4.2020

Státní svátek 1.5.2020

Státní svátek 8.5.2020

 

Kurzy pro děti a lekce pro dospělé se konají  II. pololetí od 3.2. - 26.6.2020. 

 

   

Zuzka a Martin Duškovi